نرم افزارمدیریت تعمیرگاه سامان نسخه سرور

  • -
نرم افزارمدیریت تعمیرگاه سامان سیستم نسخه شبکه

نرم افزارمدیریت تعمیرگاه سامان نسخه سرور

Category : دسته‌بندی نشده

نرم افزار مدیریت تعمیرگاه سامان سیستم نسخه سرور 
 
دارای کلیه امکانات نسخه پیشرفته به اضافه
 
قابلیت شبکه شدن وکارکردن همزمان چندین سیستم
نرم افزار مدیریت تعمیرگاه سامان سیستم نسخه سرور
………………………………………….. ….

نرم افزار مدیریت تعمیرگاه نسخه پیشرفته

اجرای برنامه در محیط ویندوز / اکس پی /، ویستا / و سون

نصب / اتوماتیک / و آسان / با راهنمای نصب و استفاده
قابلیت ثبت ورود / تعمیر / خروج با درج تاریخ و ساعت
قابلیت تعریف / انواع دستگاه / لوازم همراه / برای دستگاه / ایرادات
ثبت سابقه دستگاه ها
جستجوی اطلاعات بر اساس نام مشتری / نام دستگاه / نوع دستگاه / مدل دستگاه / شماره سریال
مدیریت / گردش / قطعات در تعمیرگاه
صدور رسید ورود / رسید تعمیر / رسید خروج به دو صورت فاکتور و خدمات
تعریف / انبار / به تعداد نامحدود
تعریف کالاهای / موجود در انبارها / بهمراه تعیین / نقطه سفارش / و یادآوری / خرید کالا
دفترجه تلفن / دفترچه یادداشت بهمراه یادآور چک ها و یادداشت ها
تهیه پشتیبان بصورت / اتوماتیک / ودستی / از اطلاعات هنگام خروج از برنامه

امکان / ورود / به بخشهای دیگر / سیستم بدو

ن نیاز به / خروج / از پنجرهی فعال
استفاده از تعرفهها / و / خدمات / از پیش تعیین شده توسط / شرکت سازنده /
نگهداری / سوابق / و / اطلاعات کلیهی / مشتریان /، / سرویس / ها و / محصولات /
مدیریت خدمات / نصب ، / تعمیر / و / فروش / توسط نمایندگیها، / سرویسکاران، / فروشندگان. / با تعیین دسترسی کاربران .
امکان ثبت مشخصات کامل پرسنل مراکز خدمات پس از فروش به / تفکیک تخصص / و / مهارت /
امکان تعریف انواع / خدمات / و تعمیرات / در مراکز خدمات پس از فروش
امکان تعریف و / کنترل / مدت گارانتی / و نحوه ارائه خدمات / با توجه به آن .

نرم افزار مدیریت تعمیرگاه سامان سیستم نسخه سرور

قابلیتهای مدیریتی
——
قابلیت تعریف / کاربران متعدد / سطوح دسترسی / برای هر کاربر /
قابلیت تعریف پرسنل / سمت / درصد تعمیرکار
تعریف انواع خدمات / قیمت مشتری / قیمت همکار / قیمت گارانتی
ثبت کلیه / عملکرد کاربران / نرم افزار
سفارشیسازی / کل سیستم / و تغییر / تنظیمات / پیش فرض
تعریف / کاربران با / سطوح دسترسی / متفاوت بر روی / کلیهی قابلیتهای / سیستم.

نرم افزار مدیریت تعمیرگاه سامان سیستم نسخه سرور

مالی و گزارشات
—–
گزارش کالاهای / وارده شده /، تعمیر / شده و / خارج / شده
گزارش های متنوع مالی / فنی / درآمد / قطعات مصرفی / تاریخ و

معرفی بانک / چک / بدهکار / بستانکار / بی حساب و

حساب اشخاص / گردش حساب اشخاص بهمراه امکان چاپ
سفارشیسازی / چاپ فاکتور / تعیین نحوهی چاپ / فاکتورها

 ورود به فروشگاه سامان               

سفارش مستقیم فقط ازکانال تلگرام :  samansystemco@

نرم افزار مدیریت تعمیرگاه سامان سیستم نسخه سرور